Dane z satelity Sentinel co 5 dni!

12-07-2017, 12:07   •   Zespół ASAP

Europejska Agencja Kosmiczna (partner projektu ASAP) rozpoczęła udostępnianie zobrazowań satelitarnych Ziemi z nowego satelity Sentinel-2B. Oznacza to dwukrotne zwiększenie liczby danych o rozdzielczości terenowej 10 metrów.

Sentinel-2B jest kolejnym satelitą z programu Copernicus. Został wystrzelony na początku marca br. i właśnie zakończono jego testy orbitalne. Jest on bratem bliźniakiem wyniesionego dwa lata wcześniej Sentinela-2A. Razem satelity te będą teraz w stanie obrazować obszary położone między równoleżnikami 56°S i 84°N z częstotliwością co 5 dni. Dodatkowo, w projekcie ASAP korzystamy z danych amerykańskiego satelity Landsat 8. Dane dla każdego pola są coraz częstsze.

Przypomnijmy, że aparaty Sentinel-2 pracują na orbitach na wysokości 786 km dobranych tak, by znajdowały się po przeciwnych stronach globu. Ich najważniejszym instrumentem jest Multi Spectral Imager (MSI). Obrazuje on w 13 kanałach promieniowania – od zakresu widzialnego po krótkofalową podczerwień (443 – 2190 nm). Rozdzielczość gromadzonych danych wynosi od 10 metrów (zakres widzialny i bliska podczerwień), przez 20 m (podczerwień), po 60 m (dane do korekcji atmosferycznej).

Głównym przeznaczeniem satelitów Sentinel-2 jest zasilanie europejskiego systemu obserwacji środowiska Copernicus, m.in. w celu monitorowania zmian pokrycia terenu. Dane zbierane przez aparaty Sentinel-2 wykorzystujemy w monitorowaniu kondycji upraw, zmian wilgotności czy detekcji obszarów jednorodnych gleby.

Zakładając indywidualne konto można monitorować swoje uprawy jeszcze częściej.

Niniejsze zobrazowanie przedstawie okolice Nowe Sącza zarejestrowane przez nowego satelitę Sentinel-2B.

 

 


Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
e-mail: asap@igik.edu.pl

Bądź na bieżąco


Szybki kontakt