Efekt silnych burz – wyłożony łan!

31-07-2017, 13:07   •   Zespół ASAP

Silne wiatry nie sprzyjają wysokim plonom. Zboże jest teraz silnie narażone na wyleganie. Najnowszy satelita Sentinel-2B dostarczył nam danych, gdzie widzimy efekty złych warunków meteorologicznych. Pszenica na polu w województwie opolskim wyległa.

Wyleganie zbóż może spowodować znaczne straty ilościowe oraz jakościowe w plonie ziarna. Polega ono na trwałym pochyleniu łodyg u podstawy źdźbła lub w międzywęźlach.

Na proces ten mają wpływ następujące czynniki:
-    genetyczne, takie jak gatunek i odmiana zboża, długość źdźbła oraz masa kłosa,
-    agrotechniczne, do których zaliczyć można zbyt dużą obsadę roślin na jednostce powierzchni, zbyt wysokie nawożenie azotem, deficyt potasu w kompleksie sorpcyjnym gleby, porażenie roślin przez choroby podstawy źdźbła,
-    meteorologiczne, takie jak silny wiatr, obfite opady deszczu,
-    czynniki bezpośrednie, do których można zaliczyć niedobór światła, nieodpowiedni rozwój korzeni, antagonizm jonowy.

Pisaliśmy już o silnych burzach na terenie całego kraju. Krótka ulewna burza z silnym wiatrem może zniweczyć niemalże całoroczną opiekę nad plantacją.  Na zdjęciach z 12 oraz 22 lipca 2017 roku zauważamy ich efekty.

Zdjęcie satelitarne z satelity Sentinel-2B z dnia 12 lipca 2017r.
Zdjęcie satelitarne z satelity Sentinel-2B z dnia 22 lipca 2017r.

Około 30% pszenicy na widocznych polach wyległa. Dzięki zobrazowaniom satelitarnym możemy zobaczyć sytuacje na polu we wcześniejszych datach.

Zdjęcie satelitarne z satelity Sentinel-2A z dnia 28 maja 2017r.

Na zobrazowaniach z 28 maja 2017 roku widzimy gęstą uprawę z małą różnorodnością na polu. Dana lipcowe pokazują już jak gęsty łan przetrwał (lub w tym przypadku nie) nawałnice.

Wysyłajcie nam zdjęcia ze swoich pól jak wyglądają po burzach i przed samymi zbiorami. Zapraszamy również do założenia indywidualnego konta, aby prześledzić kondycję roślin już od 2015 roku do chwili obecnej!

 


Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
e-mail: asap@igik.edu.pl

Bądź na bieżąco


Szybki kontakt