SŁOWNIK

SŁOWNIK

09-06-2016, 14:06   •   Zespół ASAP

Poniższe pojęcia pomogą lepiej zrozumieć przedstawione na naszej stronie produkty.

NDVI

Normalized Difference Vegetation Index - Znormalizowany Różnicowy Wskaźnik Wegetacji, który przyjmuje wartości z zakresu od -1 do +1. Wartości ujemne i bliskie zera świadczą o braku roślinności, bądź jej złym stanie, natomiast im wartość indeksu jest wyższa, tym bujniejsza i gęstsza roślinność porasta analizowany obszar. Na mapie obszary zbliżone do zielonej barwy oznaczają wysoki wskaźnik NDVI, natomiast im bardziej czerwone tym gorszy stan roślinności lub jej całkowity brak.

NDII

Normalized Difference Infrared Index - współczynnik pomiaru odbicia wrażliwy na zmiany zawartości wody w roślinności. Wartość indeksu wzrasta wraz ze wzrostem zawartości wody w badanej roślinie. Wskaźnik NDII osiąga wartości z przedziału od -1 do 1, natomiast na ogół wartości dla roślinności zielonej mieszczą się w przedziale od 0,02 do 0,60. Na mapie obszary intensywnie niebieskie oznaczają wysoką wartość wskaźnika NDII, natomiast zbliżone do bieli świadczą o niskiej zawartości wody w roślinach.

LTS

Land Surface Temperature – temperatura powierzchni określona  na podstawie obrazu satelitarnego wykonanego w zakresie podczerwieni termalnej.

RGB

Red Green Blue - obraz satelitarny przedstawiony w kolorach zbliżonych do naturalnych – widzianych jak ludzkie oko.

NIR

Near Infrared – obraz z wykorzystaniem kanału podczerwonego (nie widzianego przez ludzkie oko). Dane pokazują miejsca zróżnicowaniu wegetacji - im mniej czerwona barwa, tym mniej zawartości biomasy.

Mapa Suszy

przedstawia prognozę warunków stresu wodnego roślin. Mapa dostarczana jest w cyklu co 10 dni, w postaci mapy obejmującej cały kraj. Mapa przedstawia obszary dotknięte zjawiskiem suszy, ze wskazaniem na warunki ekstremalne, jak również warunki dobre i przeciętne.

Mapa Temperatury Powierzchni i Pokrywy Śnieżnej

dostarczane są w okresie przymrozków i zalegania pokrywy śniegu, celem monitorowania upraw zagrożonych wymarznięciem. Jednoczesna analiza tych dwóch map dostarczana jest w cyklu 8 dniowym, w postaci mapy obejmującej cały kraj.

Mapa Kondycji Upraw

mapa przedstawiająca warunki wzrostu roślin, opracowana na podstawie wskaźników kondycji roślinnych, tj. wskaźnik NDVI, wskaźnik temperatury i wigoru upraw. Mapy dostarczane są w systemie dekadowym. W każdym okresie możliwe jest porównanie obecnej kondycji upraw z kondycją upraw w danej dekadzie z przestrzeni 20 lat (od 1997), dzięki czemu możemy prognozować plony.

Mapa Obszarów Problematycznych

przedstawia fragmenty pola, na których w danym sezonie, jak również w poprzednich, kondycja pól była słabsza niż na otaczających fragmentach. Kondycja pola jest określana na podstawie wskaźników kondycji upraw, ale również charakterystyki gleby i innych czynników.

Mapa Właściwości Gleby i Poligonów Jednorodnych

opracowane na analizy zdjęć satelitarnych przedstawiających gołą glebę. Mapy właściwości gleby oraz poligonów jednorodnych alternatywą dla skaningu elektromagnetycznego oraz innowacją, która w niedługim czasie zmniejszy czas i koszt opracowania tych map.

Mapa Prognozy Plonów (Potencjału)

tworzona jest na podstawie modelu szacowania plonów, bazującego na danych o kondycji upraw, z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych zebranych w ciągu sezonu wegetacyjnego.

Mapa Plonów

przedstawia finalną wartość plonu i jest opracowana na podstawie zdjęcia satelitarnego zarejestrowanego w okresie poprzedzającego zbiory.

 

 


Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
e-mail: asap@igik.edu.pl

Bądź na bieżąco


Szybki kontakt