O Projekcie

O Projekcie

13-06-2016, 13:06   •   Zespół ASAP

Serwis ASAP budowany jest w ramach Projektu „ASAP –
Advanced Sustainable Agricultural Production”

 

Projekt ASAP jest współfinansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną w ramach Programu Business Applications.

 

Partnerzy:

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, Farmer.pl

GEOMATIC Michał Wyczałek

Agrotechnology Piotr Mazur

 Cele:

Serwis ASAP ma za zadanie zastosowanie najnowszych technologii opartych na danych satelitarnych i lotniczych w celu:
• dostarczenia kompleksowych usług i produktów opracowanych na podstawie danych satelitarnych dla Sektora Rolniczego 
• wsparcia Rolników Indywidualnych na każdym etapie produkcji

 Oferta:

Serwis ASAP oferuje następującą gamę produktów przygotowanych na podstawie danych satelitarnych (przy ewentualnym wsparciu danych lotniczych oraz pomiarów terenowych):
• mapa suszy,
• mapa temperatury powierzchni i pokrywy śnieżnej,
• kondycja upraw,
• klasyfikacja upraw w całym okresie wegetacji,
• warunki wilgotnościowe upraw i gleby,
• mapy poligonów jednorodnych,
• mapy potencjału plonowania,
• mapy plonów,
• mapy nawożenia,
• dokumentacja strat w produkcji roślinnej (susze, wymarzanie upraw, lokalne podtopienia).

Dodatkowo możemy dostarczyć wysoko zaawansowane oraz dostosowane do wymagań klienta złożone produkty bazujące na danych satelitarnych lub lotniczych tj,:
• Rozpoznanie upraw w ciągu całego okresu wegetacji na podstawie danych satelitarnych;
• Monitorowanie kondycji upraw od zasiewu po zbiór;
• Prognozowanie plonu;
• Monitoring suszy oraz dokumentacja strat w produkcji z tytułu suszy;
• Monitoring przezimowania upraw oraz prognoza oraz dokumentacja strat;
• Raporty: powierzchnie upraw, statystyki strat w produkcji w wyniku suszy, obszary narażone na przymarzanie roślin, tereny o złym przezimowaniu i wiele innych;
• Współpraca w dostarczaniu aktualnych danych i zobrazowań satelitarnych.

 

Więcej o projekcie na stronie Programu ARTES IAP:
ASAP Feasibility Study;
ASAP Demonstation Project.

 

 

 


Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
e-mail: asap@igik.edu.pl

Bądź na bieżąco


Szybki kontakt