Polityka prywatności

13-06-2016, 13:06   •   Zespół ASAP

1. Wydawcą portalu jest Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii z siedzibą przy ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa, zwany dalej "IGiK" oraz PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, tel./fax centrala +48 (32) 209 13 03, zwana dalej "PTWP". .

2. IGiK udostępniają czytelnikom portalu usługi wymagające rejestracji konta użytkownika, w tym produkty określone w  punkcie 4 w § 1 Regulaminu Serwisu.

3. Rejestracja konta użytkownika w portalu jest bezpłatna. Dane wymagane do rejestracji konta użytkownika to aktywny adres e-mail i/lub login użytkownika oraz indywidualne hasło użytkownika.

4. IGiK zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści informacji zamieszczonych na portalu.

5. IGiK zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z konta w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika podstawowych zasad współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi.

6. IGiK i PTWP zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w portalu,  alertach i w mailingach rozsyłanych do użytkowników.

7. Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez PTWP i IGiK osobom trzecim. PTWP i IGiK zastrzegą jednak, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez danego użytkownika może udostępnić wspomniane dane dotyczące jego osoby odpowiednim organom państwowym w sytuacji, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądowy.

8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) PTWP i IGiK zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte z baz PTWP i IGiK.

9. Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej podstronie portalu ASAP i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

10. Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika w portalu ASAP.


Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
e-mail: asap@igik.edu.pl

Bądź na bieżąco


Szybki kontakt