Monitoring stanu uprawy przed i po zimie

16-11-2017, 11:11   •   Zespół ASAP

Październik był idealnym momentem na sprawdzenie stanu roślinności po zasiewie i jeszcze przed zatrzymaniem wegetacji w związku ze zbliżająca się wielkimi krokami zimą. Zespół ASAP wraz z partnerem projektu firmą Geomatic opracował program szacowania powierzchni strat w produkcji rolnej w skutek niekorzystnego przezimowania na podstawie danych satelitarnych i lotniczych.

Pisaliśmy już o złym stanie ozimin w Polsce. Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy program, którego celem jest  opracowanie metodyki szacowania powierzchni upraw zredukowanej w skutek złego przezimowania na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2 oraz lotniczych z uwzględnieniem informacji o kondycji upraw w okresie jesiennym.

Aby wiarygodnie sprawdzić przezimowanie upraw podzieliśmy program na dwa etapy. Pierwszym było wykonanie nalotu lotniczy z kamerami o różnych zakresach spektrum elektromagnetycznego, czyli zarówno kolory widoczne przed ludzkie oko, jak również kanały podczerwone silnie reagujące na zawartość chlorofilu w roślinach. Dodatkowo, założonych zostało ok 120 ramek o powierzchni 1m2 na powierzchni 6 pól testowych, w których obliczono obsadę roślin na dzień wykonania nalotu lotniczego. Dane terenowe zawsze służą nam do weryfikacji uzyskanych wyników, aby jak najdokładniej określić obszar szkód.

Ramki o powierzchni 1m2 założone na polach pszenicy (po lewej) i rzepaku (po prawej)

Do testów pilotażowych zostały wybrane po 3 działki z zasianymi rzepakiem i pszenicą ozimą. Następnie w obrębie ramek obliczono obsadę roślin i naniesiono wyniki pomiaru na uzyskane zdjęcie lotnicze.
Jedna z działek biorących udział w projekcie z naniesionymi pomiarami terenowymi (rzepak)

Dane pozyskane w terenie oraz informacje ze zdjęć lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych służą do określenia korelacji liczby i stanu roślin ze wskaźnikiem kondycji obliczonym na podstawie zobrazowań. Obliczenia mają za zadanie ograniczenie w jak największego konieczności pomiarów terenowych i zastąpienie ich wyłącznie danymi lotniczymi lub satelitarnymi.

Drugim, bardzo ważnym etapem będzie pomiar liczby roślin w tych samych ramkach zamontowanych na polach oraz wykonanie ponownego nalotu lotniczego. Różnice między liczbą roślin przed oraz po zimie świadczą o złym przezimowaniu danej uprawy. Wystąpienie takiego ubytku będzie automatycznie wyliczone na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych dla całości pola, aby wykazać skalę problemu.

Monitorujcie na bieżąco informacje o naszym pomyśle, a może właśnie dla Ciebie taki system monitoringu jest najlepszym rozwiązaniem.
Dodatkowo w serwisie ASAP wciąż dostępna jest darmowa rejestracja swoich pól pod katem ciągle monitoringu upraw przez cały rok. Dane satelitarne przycinane są dokładnie do zadeklarowanej działki i na ich podstawie obliczane są np. wskaźniki kondycji upraw czy prezentowane zdjęcia pola z wykorzystaniem podczerwieni.

Zapraszamy do logowania i korzystania z produktów opartych na danych satelitarnych w codziennej pracy.


Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
e-mail: asap@igik.edu.pl

Bądź na bieżąco


Szybki kontakt