Stojąca woda na polach

01-12-2017, 14:12   •   Zespół ASAP

Ciągłe opady w ostatnich tygodniach nie zwiastują najlepszej sytuacji na polach. Północna Polska zmaga się ze stojącą wodą w uprawach, a przez to obumierającą roślinnością w tych miejscach. Podmokłe obszary sięgają nawet kilku hektarów.

Niektórzy rolnicy nie mogę liczyć w przyszłym roku na wysokie zbiory upraw ozimych. W większość miejsc, gdzie od miesiąca stoi woda nie przetrwały rośliny. Zespół ASAP przeanalizował zalane miejsca na podstawie danych satelitarnych, a wyniki przedstawione zostały poniżej.

Na obrazach z wykorzystaniem kanałów z zakresów RGB (takich jakie widzi ludzkie oko) nie widać dużych zmian. Dopiero po zastosowaniu zakresu długości fali podczerwonej, która jest najbardziej pochłaniana przez wodę, zauważalne są bardzo duże różnice obszarów z roślinnością (kolor czerwony) od tych, gdzie stoi woda i nie ma wegetacji (niebieski, turkusowy).

Obraz satelitarny w zakresach fal elektromagnetycznych widzianych przez ludzkie oko (po lewej) oraz z wykorzystaniem podczerwieni (po prawej)

W okresie jesienno-zimowym występuje największe zachmurzenie obszaru Polski w ciągu roku. Ma to wpływ na znacznie mniejszą częstotliwość zdjęć satelitarnych, obrazujących tereny nie zasłonięte przez chmury. Powyższe zdjęcia pozwalają nam na analizę obszarów ze stojącą wodą tylko w momencie bezchmurnego zobrazowania.

Natomiast zespół ASAP pozyskuje również zdjęcia radarowe, które umożliwiają otrzymanie zobrazowania danego obszaru niezależnie od niekorzystnych warunków meteorologicznych. Są to obrazy trudniejsze w interpretacji, ponieważ powstają w wyniku rejestracji fal radiowych odbitych i rozproszonych od powierzchni Ziemi. Ich dodatkową zaletą, oprócz „przenikania” przez chmury, jest duża częstotliwość obrazowania terenu, średnio co 3-4 dni satelita znajduję się na tym samym obszarem. Pozwala to na monitoring zmian, które zachodzą na polach tj. jak powiększanie lub zmniejszanie powierzchni lokalnych podtopień. Na poniższych zdjęciach woda zobrazowana jest kolorem czarnym.

Na zobrazowaniach radarowych woda widoczna jest jako gładka ciemna plama.

Dane satelitarne są zlokalizowane geoprzestrzennie, czyli posiadają współrzędne, dzięki czemu możemy obliczyć powierzchnie zniszczeń czy stojącej wody na polu. Interpretacja oparta jest na hybrydowych danych (optycznych i radarowych). Niestety, na niektórych polach straty sięgają ponad 50%, a w wielu miejscach powierzchnia zalana znacząco przekracza 1 hektar.

Przykłady miejsc występowania lokalnych podtopień wraz z obliczonymi powierzchniami.

Pogoda w tym roku może sprawić, że wiele pól zostanie przesianych na wiosnę ze względu na brak wschodów. Aktualny profil glebowy jest przesiąknięty wodą, a w zagłębieniach tworzą się duże zastoiska. W takich momentach należy szczególnie pamiętać o systematyczności w konserwacji rowów melioracyjnych, przydrożnych oraz przepustów. To właśnie pierwszy krok do zniwelowania występowania lokalnych podtopień.

Założenie indywidualnego konta w serwisie ASAP pomoże w monitorowaniu lokalnych podtopień na własnych polach. Wykorzystując dostarczone obrazy RGB oraz NIR (z kanałem podczerwieni) sprawdzisz, w jakim stopniu zjawisko zalania upraw dotyczy Ciebie.

Zespół ASAP

 

 

 


Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
e-mail: asap@igik.edu.pl

Bądź na bieżąco


Szybki kontakt